Velkommen til Bestevenn.no - Hjelp til hunden

Tilholdssted: Larvik

Dekker Vestfold og deler av Telemark

 

 Bestilling av konsultasjon telefon 93202120 direkte eller Larvik Smådyrklinikk 33135000

 

Bestevenn. no tilbyr individuell atferdsveiledning for hunder med ulike atferdsproblemer.

Vi formidler hjelp i hele landet.

Enten selv eller via andre atferdskonsulenter fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap/Veterinærhøyskolen (NMBU).

Det betyr at treningsmetodene er forskningsbaserte og oppdaterte.

Alle tiltak er i tråd med læringsteori, og prinsippene er basert på positiv forsterkning.

Din hund vil ikke bli utsatt for unødvendige belastninger og ikke minst frykt, noe som dessverre fortsatt helt vanlig hos mange hundetrenere og atferdskonsulenter.

 

Det er alltid lurt å ta en grundig fysiologisk undersøkelse av hunden ved atferdsendringer.

Dette for å utelukke/avdekke om det er sykdom som er årsaken til endringen.

 

 

 FØRERKORT PÅ HUND/HUNDMEDBORGARTEST

(HMT-test og program) www.hundmedborgartest.org

HMTs program består av to deler:

1. Utdanne hundeeiere og deres hunder.

2. En test som bevis på at hunden er trent til å bli et pålitelig individ

som kan oppføre seg bra med eier og i samfunnet generelt.

 

I den ideelle verden trenes hver hund for å bli en godkjent HMT-hund,

jo flere som utdannes og godkjennes,

desto større sjangse er det at den negative innstillingen mot hunder som enkelte har,kommer til å minske.

Det er ikke ansvarsfulle hundeeiere som har gitt oss denne situasjonen som vi befinner oss i,

og den eneste måten og snu denne trenden på er at vi blir flere ansvarsfulle hundeeiere.

HMT-programmet er laget for å bidra til at menneskeers beste venn

skal bli en respektabel del av samfunnet gjennom god og gjennomtenkt miljøtrening

slik at hunden klarer å omgås hunder og mennesker på offentlige plasser uten ubehag.

HMT er basert på ting som hunden opplever i sin hverdag.

Dette er en kopi av "Canine Good Citizen" som kommer fra U.S.A.  

Testen viser hvordan hunden oppfører seg i ulike situasjoner,

og om velferden til hunden er bra.

Det er også et juridisk moment i denne testen da selve testen blir filmet og oppbevart i et arkiv.

Skulle det oppstå problemer med personer eller myndigheter så kan denne testen være til hjelp.

I U.S.A. er dette arrangementet det mest populære som

"Den Amerikanske Kennelklubb" arrangerer.

Frem til nå er det 500.000 som har tatt testen.

Testen finnes også i flere andre land.

 

HMT benyttes som en inngangstest til "Dyreassistert Terapi"-utdanning (NODAT) og Besøkshund.

 

Testens 10 momenter:

  • Møte en fremmed person som hilser på fører
  • Bli klappet av en fremmed person
  • Håndtering. Bli undersøkt og børstet av fremmed person
  • Evne til å følge med eier/lineføring. Følge fører i slakt bånd
  • Passere en gruppe mennesker
  • Stoppe, sitte og legge seg på kommando, samt bli sittende når eier går i fra
  • Komme på innkalling
  • Hundemøte. Være rolig i møte med en annen hund 3 meters meters avstand, samt passere hunden
  • Hverdagsmiljø. Takle f.eks. en passerende rullestol eller syklist samt takle en plutselig lyd
  • Takle greit å bli overlatt til en fremmed person mens eier går i fra

 Hunden må være 1 år for å kunne ta testen. Den må være chippet og forsikret m.m. Det stilles flere krav for å kunne bli godkjent. Sertifikatet gis for et år av gangen, og etter 3 år kan en oppnå et livsstidsertifikat. Sertifikatet gjelder for en hund og en eier, alstå en ekvipasje.

 Det tilbys et eget Hundemedborgerkurs som har syv kurskvelder og på den 8. selve HMT-testen. Det er også mulig å ta testen separat gjennom forhåndspåmelding.

Pris for kurs 7 kvelder pluss test er kr. 1800,-.

Kun HMT-test kr. 250,-.